پیام مدیرعامل دلفین

/پیام مدیرعامل دلفین
پیام مدیرعامل دلفین 1396/10/27 12:54:29

قدردان خداوند متعال هستم همیشه و هر جا در تمام مراحل زندگی و کاری

قدردان او هستم به خاطر کارکنانی که تحول در کار خود را نه یک وظیفه، بلکه یک هدف مقدس می دانند.

قدردان او هستم به خاطر مشتریانی که ما را به عنوان یک دوست و امین در کنار خود می پذیرند، تا ما نیز بتوانیم با ایشان هم قدم شویم و مسیر سنگلاخ توسعه را بپیماییم.

قدردان او هستم بابت صبری که به همکارانمان در هلدینگ دلفین عنایت کرده است تا رسیدن به اهداف متعالی شرکت، راهشگای مشکلات پیش آمده در فعالیت های هلدینگ دلفین باشند

قدردان او هستم در باب مشکلات پیش آمده همیشه یعد از تلاش و ممارست مجموعه دلفین، کام ما را با موفقیت  شیرین نموده است.

قدر دان او هستم برای تمام نعمت‌های دانسته و ندانسته او

 علیرضا حقیقی