تیم مدیریت

/تیم مدیریت
تیم مدیریت 1396/10/7 13:42:02
علیرضا حقیقیمدیر عامل
مجید پوراحمدی مدیر دپارتمان گرافیک
محمد حسن زابلیمدیر دپارتمان IT
مهرداد محمدیمدیر وب و شبکه های اجتماعی
محمدرضا مرتضاییمدیر محتوا
آرش نیک فرجاممدیر واحد R&D