تاریخچه

/تاریخچه
تاریخچه 1396/10/7 13:38:15

بذر اولیه هلدینگ دلفین در سال 1394 کاشته شد فعالیت های اولیه این این مجموعه در زمینه راه‌حل‌های تجارت الکترونیک که شامل 2 دپارتمان وب-شبکه‌های اجتماعی و گرافیک – فیلم بود، سپس در راستای رشد این نهال دپارتمان‌های تبلیغات و برندینگ نیز این مجموعه اضافه گردید. در حال حاضر این درخت جوان ولی تنومند، با 6 شاخه مستحکم، در حال ریشه دوانی در اعماق خاک است. به امید روزی که در کنار شما به جنگلی انبوه از خدمات مبدل گردیم.