تاثیر آلودگی هوا بر کسب وکارهای خرد

////تاثیر آلودگی هوا بر کسب وکارهای خرد

تاثیر آلودگی هوا بر کسب وکارهای خرد

معضل آلودگی هوا پدیده ای عجین با شهر تهران می باشد و تاکنون جز تعطیلی مدارس و ادارات و چند راهکار کوچک، قدم بزرگ عملی برای کاهش این پدیده برداشته نشده است. آلودگی هوا علاوه بر تهدید سلامتی مردم، بر کسب وکارهای خرد نیز تاثیر منفی دارد.

گزارش های میدانی نشان میدهد در روزهایی که آلودگی هوا به حد هشدار می رسد، بیشتر مردم علاقه ای برای خروج از منزل ندارند که این عدم خروج از منزل تاثیر منفی بر کسب کار بازاریان و حتی رانندگان تاکسی  ها دارد. در مواردی مشاهده شده است که مشتریانشهرستانی که خرید های خود را به صورت عمده از بازار تهران انجام می دهند، نیز در چنین مواقعی به بازار مراجعه نمی کنند.

ثبت ديدگاه